Prima pagina Examene Galerie foto Contact
 
Istoric
Scurt istoric
Rezultatele elevilor
Performante scolare
Activitati extrascolare si extracurriculare
CEAC
Raport de evaluare interna
Raport de autoevaluare
Proceduri
Plan managerial
Resurse
Resurse umane
Comisii
Catedre
Resurse materiale si didactice
Informatii
Oferta educationala
Plan de scolarizare 2014-2015
Regulament de ordine interioara
Directori
Sefi de promotii


Lista procedurilor pentru anul scolar 2013-2014

 

1. PROCEDURA PRIVIND ACCESUL ELEVILOR ÎN SCOALA
2. PROCEDURA PRIVIND DEPLASAREA ELEVILOR ÎN SPATIUL SCOLAR.
3. PROCEDURA PRIVIND EFECTUAREA SERVICIULUI PE SCOALA
4.. PROCEDURA DE REZOLVARE A CONFLICTELOR ÎNTRE ELEVI .
5. PROCEDURA DE REZOLVARE A CONFLICTELOR ÎNTRE ELEVI SI PROFESORI

6.PROCEDURA PRIVIND ASIGURAREA SECURITATII ELEVILOR Sl A PERSONALULUI ANGAJAT PRECUM Sl CRESTEREA SIGURANTEI CIVICE ÎN ZONA UNITATII DE ÎNVATAMÂNT.
7. REGULAMENTUL DE SERVICIU PE SCOALA.
8. PROCEDURA PRIVIND ACCESUL ÎN UNITATEA SCOLARA A PERSOANELOR STRAINE.
9. PROCEDURA PRIVIND EFECTUAREA SERVICIULUI PE SCOALA.
10.PROCEDURA PRIVIND INTRAREA LA ORE A CADRELOR DIDACTICE.
11.PROCEDURA PENTRU CONSEMNAREA ABSENTELOR NEMOTIVATE.
SAU ÎNTÂRZIERILE CADRELOR DIDACTICE LA ORE.
12. PROCEDURA DE GESTIONARE A SITUATIILOR DE URGENTA.
13. PROCEDURA PRIVIND EVACUAREA SPATIULUI SCOLAR ÎN SITUATII DE URGENTA
14.PROCEDURA DE INFORMARE.
15.PROCEDURA DE REZOLVARE A CONTESTATIILOR PRIVIND REZULTATELE EVALUARI.I
16. PROCEDURA PENTRU ACORDAREA CONCEDIILOR DE ODIHNA, MEDICALE SI
A ALTOR TIPURI DE CONCEDII.
17. PROCEDUR PENTRU EVALUAREA DAUNELOR PROVOCATE DE ELEVI SI RECUPERAREA CONTRAVALORII ACESTORA.
18. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE A ELEVILOR.
19. PROCEDURA PENTRU APLICAREA CHESTIONARELOR.
20. PROCEDURA PENTRU INFORMAREA ELEVILOR CLASELOR TERMINALE DE LA
COLEGIUL TEHNIC "AUREL VIJOLI" FAGARAS DESPRE EXAMENELE DE ABSOLVIRE A UNUI CICLU SCOLAR.
21. PROCEDURA PENTRU ÎNTOCMIREA SI PREDAREA DOCUMENTELOR DE
PLANIFICARE ALE CADRELOR DIDACTICE SI CATEDRELOR.
22. PROCEDURA PENTRU MOTIVAREA ABSENTELOR ELEVILOR.
23. PROCEDURA: CAIET DE CONSEMNARE A UTILIZARII MIJLOACELOR AUDIO-VIDEO.
24. PROCEDURA: CONDICA DE PREGATIRE SUPLIMENTARA.
25. PROCEDURA DE COMUNICARE CU ELEVUL.
26. PROCEDURA DE COMUNICARE CU PARINTII.
27. PROCEDURA DE CONSEMNARE A ACTIVITATII PRACTICE A ELEVILOR LA AGENTII ECONOMICI.
28. PROCEDURA PRIVIND COMBATEREA VIOLENTEI.
29. PLAN DE MASURI PENTRU PREVENIREA VIOLENTEI ÎN UNITATE
30. PLANUL DE MASURI AL COLEGIULUI AUREL VIJOLI PRIVIND REDUCEREA FENOMENULUI VIOLENTEI ÎN MEDIUL SCOLAR, ÎN ANUL SCOLAR 2012-2013
31. PROCEDURA DE OBSERVARE A PREDARII Sl ÎNVATARII.
32.. PROCEDURA DE REALIZARE, VALIDARE SI APROBARE A OFERTEI SCOLII.
33.. PROCEDURA DE SELECTARE, VERIFICARE SI PASTRARE A
MATERIALELOR.
34. PROCEDURA FISA DE COMPETENTE.
35. PROCEDURA: ÎNCHEIEREA SITUATIEI SCOLARE.
36.. PROCEDURA: INSUCCESUL SCOLAR.
37 PROCEDURA: PREGATIREA SUPLIMENTARA A ELEVILOR.
38. PROCEDURA PRIVIND ACHIZITIILE.
39. PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA PORTOFOLIILOR PROFESORILOR.
40. PROCEDURA PRIVIND PROCESUL DE INTEGRARE A ELEVILOR CU CERINTE DUCATIONALE SPECIALE.
41. PROCEDURA PRIVIND PROTECTIA SI DREPTURILE COPILULUI.
42. PROCEDURA PRIVIND SANATATEA ELEVILOR.
43. PROCEDURA PRIVIND REALIZAREA PORTOFOLIILOR DE CATRE ELEVI.
44. PROCEDURA: PROGRAME PENTRU EXAMENE.
45. PROCEDURA PENTRU ÎNTOCMIREA FISEI DE PROGRES SCOLAR.
46. PROCEDURA: PROTECTIA MUNCII ÎN LABORATOARE SI CABINETE.
47. PROCEDURA STILURILOR DE ÎNVATARE
48. PROCEDURA DE DESFASURARE A ACTIVITATIILOR.
49. REGULAMENT DE PARTICIPARE LA ACTIVITATI EXTRACURRICULARE.
50. PROCEDURA DE COMUNICARE ÎN TIMPUL EXAMENULUI DE CERTIFICARE A COMPETENTELOR PROFESIONALE.
51. PROCEDURA PRIVIND ALCATUIREA SI ACTUALIZAREA BAZEI DE DATE.
52. PROCEDURA DE MONITORIZARE A PROGRESULUI PROIECTULUI DE ATESTARE PROFESIONALA.
53. PROCEDURA PRIVIND EVIDENTA ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE
54. PROCEDURA PRIVIND ACTIVITATEA PROFESORULUI COORDONATOR PENTRU PROIECTE EDUCATIVE SCOLARE SI EXTRASCOLARE/CONSILIER EDUCATIV
55. PROCEDURA GENERALA MONITOROZAREA, PREVENIREA SI COMBATEREA ABSENTEISMULUI SCOLAR ÎN UNITATEA DE ÎNVATAMÂNT

56.. PROCEDURI STANDARDIZATE - Cadre didactice.
57 PROCEDURI STANDARDIZATE - Serviciul Secretariat.
58. PROCEDURI STANDARDIZATE - Serviciul contabil- administrativ.
59.. SUBPROCEDURA CDS/CDL.
60. PROCEDURA DE MONITORIZARE A PROGRESULUI PROIECTULUI
DE ATESTARE PROFESIONALA.
61. PROCEDURA PRIVIND ACTIVITATEA ÎN INTERNAT.
62. PROCEDURA PRIVIND ACCESUL PERSOANELOR STRAINE ÎN INTERNAT
63. PROCEDURA PRIVIND SUPLINIREA PERSONALULUI ABSENT DIN INTERNAT
62. PROCEDURA PRIVIND CURATENIA ÎN INTERNAT.
63. PROCEDURA PRIVIND PREDAREA SCHIMBULUI ÎN INTERNAT.
64. PROCEDURA PRIVIND EVACUAREA INTERNATULUI ÎN SITUATII DE URGENTA.
65. PROCEDURA PRIVIND DEPLASAREA ELEVILOR DE LA ÎNVATAMÂNTUL SPECIAL, ÎN SPATIUL SCOLAR, ÎNTRE CORPURILE DE CLADIRE, PE CORIDOARE, SPRE SALA DE SPORT.
66. PROCEDURA PRIVIND RESPECTAREA TIMPULUI ALOCAT OREI DE CURS SI PAUZEI.
67.PROCEDURA STILURILOR DE DE ÎNVATARE LA ÎNVATAMÂNTUL SPECIAL.
68. PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR ÎN CAZUL ENTORSELOR
69. PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR ÎN CAZ DE FRACTURA A BARTULUI, ARTICULATIEI COTULUI, ANTEBRATULUI SI OASELOR MÂINII.
70.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR ÎN CAZ DE FRACTURA A MEMBRULUI INFERIOR.
71. PROCEDURA - ACCES ELEVI ÎN LAB. INFORMATICA.
72. PROCEDURA - INFORMARE CU PRIVIRE LA PERIOADELE DE GREVA ÎN SCOLI.
73. PROCEDURA PRIVIND ALCATUIREA SI ACTUALIZAREA BAZEI DE DATE.
74. PROCEDURA DE CONSTITUIRE A DEPOZITULUI DE ARHIVA DIN SCOALA.
75. PROCEDURA DE ACHIZITIONARE A MANUALELOR SI CARTILOR LA BIBLIOTECA SCOLII..
76. PROCEDURA DE CASARE A MANUALELOR SI CARTILOR LA BIBLIOTECA SCOLII..
77. PROCEDURA PRIVIND PROMOVAREA BIBLIOTECII ÎN RÂNDUL CITITORILOR.
78. PROCEDURA PRIVIND ACCESUL PERSOANELOR STRAINE ÎN INTERNAT.
79. PROCEDURA DE LUCRU A CEAC
80. PROCEDURA DE AUTOEVALUARE INSTITUTIONALA

PROCEDURI OPERATIONALE COMPARTIMENT SECRETARIAT

79. PROCEDURA PRIVIND ÎNTOCMIREA SI ACTUALIZAREA FISELOR
DE POST.
80. PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTEI
PERSONALULUI AUXILIAR SI NEDIDACTIC.
81. PROCEDURA PRIVIND PLATA BURSELOR SI AJUTOARELOR
SOCIALE.
82. PROCEDURA PENTRU ACORDAREA CONCEDIILOR DE ODIHNA
83. PROCEDURA PRIVIND PLATA “BANI DE LICEU”.
84. PROCEDURA PRIVIND PROGRAMUL “EURO” 200”.
85. PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI.
86. PROCEDURA PRIVIND GESTIONAREA RISCURILOR PENTRU ACTIVITATEA DE SECRETARIAT.
87. PROCEDURA PRIVIND MANAGEMENTUL CONFLICTELOR DE MUNCA.
88. PROCEDURA PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A REGISTRULUI
MATRICOL.
89. PROCEDURA PRIVIND ÎNTOCMIREA PONTAJULUI
90. PROCEDURA PRIVIND EVIDENTA DOSARELOR PROFESIONALE.
91. PROCEDURA PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CARNETELE DE MUNCA SI ÎN
REGISTRUL GENERAL DE EVIDENTA AL SALARIATILOR.
92. PROCEDURA PRIVIND OBTINEREA INFORMATIILOR
93. PROCEDURA PRIVIND ÎNTOCMIREA STATELOR DE SALARII.
94. PROCEDURA PRIVIND EVIDENTA PREZENTEI, ÎNVOIRILOR SI
CONCEDIILOR.
95. PROCEDURA PRIVIND ÎNTOCMIREA STATELOR DE PERSONAL
96. PROCEDURA DE ORGANIZARE A ACTIVITATII
COMPARTIMENTELOR/COMISIILOR
97. PROCEDURA PRIVIND URMARIREA TRANSFERULUI ELEVILOR.
98. PROCEDURA PRIVIND FOLOSIREA SIGILIILOR CU STEMA ROMÂNIEI

99.PROCEDURA PRIVIND STABILIREA SI DESFASURAREA PROGRAMULUI “SA STII MAI MULT, SA FII MAI BUN”.
100.PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EXCURSIILOR
101. PROCEDURA DE EVIDENTA A COLECTIILOR DE BIBLIOTECA

PROCEDURI CONTABILE ÎNV. SPECIAL

1. PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ELABORAREA CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARA
2. PROCEDURA DE INVENTARIERE
3. PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND GESTIONAREA SI CONTABILIZAREA MATERIALELOR SI A OBIECTELOR DE INVENTAR
4. PROCEDURA PRIVIND EVIDENTA CONTABILA A DEPLASARILOR
5. PROCEDURA PRIVIND DELURAREA OPERATIUNILOR CASA
6. PROCEDURA PRIVIND ELABORAREA SI VERIFICAREA BILANTULUI CONTABIL
7. PROCEDURA PRIVIND SCOATEREA DIN UZ A MATERIALELOR DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR AFLATE IN MAGAZIE
8. PROCEDURA PRIVIND COMPLETAREA REGISTRULUI INVENTAR
9. PROCEDURA PRIVIND CARTEA MARE
10. PROCEDURA PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
11. PROCEDURA INTERNA DE LUCRU SI CONTROL PENTRU FUNDAMENTAREA SI ANGAJAREA DE CHELTUIELI DE CAPITAL
12. PROCEDURA PENTRU CONCESIONAREA SERVICIILOR SI LUCRARILOR
13. PROCEDURA PRIVIND PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE
14. PROCEDURA PRIVIND EVIDENTA CONTABILA SI GESTIONAREA OBIECTELOR DE INVENTAR,ACTIVE FIXE CORPORALE,NECORPORALE SI A MATERIALELOR
15. PROCEDURA PRIVIND EVIDENTA CONTABILA A FONDURILOR SPECIALE
16. PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE PROPRII SI CENTRALIZATOARE TRIMESTRIALE SI ANUALE

PROCEDURI CONTABILITATE – ÎNV. DE MASA

1. PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII
2. PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND EVIDENTA CHELTUIELILOR
3. PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND INTOCMIREA PLANULUI ANNUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE
4. PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND VENITURILE
5. PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND EVIDENTA FORMULARELOR CU REGIM INTERN DE NUMEROTARE SI INSERIERE
6. PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR CU SALARIILE PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI DE BUGET
7. PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ANGAJAREA GESTIONARILOR, CONSTITUIREA DE GARANTII SI RASPUNDEREA IN LEGATURA CU GESTIONAREA BUNURILOR
8. PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR
9. PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND EFECTUAREA CHELTUIELILOR
10. PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND INREGISTRAREA IN CONTABILITATE A IMOBILIZARILOR CORPORALE SI NECORPORALE
11. PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND GESTIONAREA MATERIALELOR SI A OBIECTELOR DE INVENTAR
12. PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND INVENTARIEREA ELEMENTELOR DE ACTIV SI PASIV
13. PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII PRIN CERERE DE OFERTA
14. PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ANGAJAMENTELE BUGETARE
15. PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A REGISTRULUI JURNAL
16. PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND COMPLETAREA REGISTRULUI INVENTAR
17. PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND COMPLETAREA REGISTRULUI CARTEA MARE
18. PROCEDURA OPERATIONALA DE INTOCMIRE SI VERIFICARE A REGISTRULUI DE CASA
19. PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ARHIVAREA DOCUMENTELOR SI INREGISTRARILOR
20. PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND EVIDENTA CONTABILA A DEPLASARILOR
21. PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE
22. PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CONTRACTELE DE SPONSORIZARE
23. PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND PLATA DREPTURILOR SALARIALE ALE PERSONALULUI IN CADRUL EXAMENELOR NATIONALE
24. PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND PLATA DEPLASARILOR IN CADRUL EXAMENELOR NATIONALE